Dětská skupina na Slovácké

Na základě rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje zřídilo město Břeclav na ZŠ Slovácká dětskou skupinu. Tu mohou
navštěvovat děti od 3 do 10 let. "Tuto skupinu jsme zřídili pro děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie,
poskytovatelů zdravotních služeb, příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti sociální, orgánů ochrany
veřejného zdraví, příslušníků ozbrojených sil anebo pedagogických nebo nepedagogických pracovníků určené školy nebo
školského zařízení, zaměstnanců lékáren a vězeňské služby. Děkuji zároveň panu řediteli a pedagogickým pracovnicím za
to, že na vzniklou situaci pružně reagovali," potvrdil místostarosta Břeclavi Richard Zemánek s tím, že se zaměstnanci
výše uvedených oborů, kteří chtějí své děti do dětské skupiny umístit, mohou v případě potřeby obrátit na koordinátorku
dětských skupin Dagmar Rylichovou, tel. 728 527 963.

90357823_2961164037240392_4925625592071585792_o.jpg

90024149_2961164003907062_3267282193021403136_o.jpg