Do Břeclavi putuje 31 milionů. Na moderní úřad

Žádné běhání po úřadě, méně čekání. Spoustu věcí, které potřebujete vyřídit na Městském úřadě Břeclav, budete moci vyřešit z pohodlí domova. Rozšíření elektronických služeb je součástí významné dotace, kterou město Břeclav získalo z IROP. Do Břeclavi putuje přes 31 milionů korun na elektronizaci výkonu veřejné správy, tzv. eGovernment.

„Tento projekt má za cíl zkvalitnění služeb úřadu, zjednodušit vyřizování agendy a zefektivnit veřejnou správu. Spoustu agend lze řešit elektronicky a my tento trend chceme zpřístupnit i pro naše občany,” říká místostarosta Jakub Matuška.

Co všechno projekt přinese? Třeba to, že o městské dotace budete moci požádat online. Že vyřídíte přes internet služby související se správou hřbitovů. Že budete moci nahlédnout dálkově do správního spisu nebo do mapových podkladů a spoustu dalšího. Díky rozšíření služeb v Portálu občana odpadne nutnost fyzicky dojít na úřad.

 Zásadním přínosem dotace je pro městský úřad zejména pořízení nových serverů, obslužného software či diskového pole, kde se shromažďují data z celé metropolitní sítě města Břeclav. Do ní spadají vedle městského úřadu například i příspěvkové organizace města nebo školy, kulturní domy a podobně. Současná technologie již dosluhuje a její výměna je nezbytná.

Nový software, který bude provázaný s dalšími systémy používanými městem, rovněž zajistí lepší správu majetku, zejména nemovitostí města. Spousta věcí se zjednoduší - jedná se například o automatizaci plateb za nájemné, služby, energie, nahlašování a plánování oprav, automatické hlídání revizí, pro klienty pak možnost žádat o pronájem či výpůjčku prostor elektronicky. Bude možné lépe sledovat a optimalizovat spotřeby energií. A očekává se také zrychlení a zkvalitnění vymáhání nedoplatků.

 Významná částka z dotace poputuje na pořízení pasportů – půjde například o detailní zmapování komunikací, zeleně, sítí a podobně. Pasporty, pokud existují, nejsou aktuální a nová legislativa vyžaduje jejich vyšší přesnost. Získaná data budou propojena s navazujícími službami v elektronické podobě. Pasporty poslouží k přesnějšímu plánování při rozvoji města, ale důležité budou například i pro stavebníky.

 Dotace pokrývá 85% výdajů projektu. Město ze svého doplatí 5,55 milionů korun včetně DPH. Všechny výstupy projektu musí být dokončeny do dvou let, tedy do konce roku 2025.