Do dotačních programů rozdělilo město Břeclav zatím více než 18 milionů

O rozdělení dotací pro oblast tělovýchovy a sportu, kultury a sociálních služeb rozhodli dnes členové Zastupitelstva města Břeclav. Z rozpočtu na městské dotace je na rok 2020 vyčleněno celkem 21.350.000 Kč. Nyní bylo z rozpočtu na rok 2020 do městských dotací rozděleno 18.162.691 Kč.

Dotace na svou činnost dostávají všichni žadatelé letos výrazně dříve než v předchozích letech a zastupitelstvo o nich rozhodlo už na svém prvním zasedání v roce 2020. Důvodem je změna v termínech odevzdání žádostí. Žádosti mohli žadatelé podávat do 15. listopadu loňského roku, což celý proces výrazně urychlilo. Podmínkou pro podání žádostí v tomto termínu bylo odevzdání vyúčtování dotací za uplynulý rok 2019.

 

„Snažili jsme se o dřívější vyřízení žádostí, protože to logicky znamená také dřívější vyplacení finančních prostředků. V minulosti se jich žadatelé dočkali až v jarních měsících, což některým komplikovalo činnost. Nyní tedy dostávají spolky a organizace dotace zhruba o dva měsíce dříve," vysvětlil místostarosta Richard Zemánek. „Věříme, že se tato novinka osvědčí, protože vychází žadatelům vstříc.“

 

Doposud bylo z rozpočtu na rok 2020 do městských dotacích rozděleno 18.162.691 Kč. Prostředky byly rozděleny do sedmi vyhlášených dotačních programů.

Na podporu rozvoje v oblasti tělovýchovy a sportu bylo rozděleno 11.800.000 Kč (z celkové částky 12.500.000 Kč určené na rok 2020), rozvoj v oblasti kultury byl podpořen částkou 1.700.000 Kč (z plánované částky 2.700.000 Kč na rok 2020) a rozvoj v oblasti sociálních služeb podpořila v jednotlivých oblastech celková částka 4.662.691 Kč

 

O žádostech o příspěvky na podporu činnosti spolků a organizací do 50.000 korun z dotačních prostředků rozhoduje Rada města Břeclavi. V průběhu roku 2020 bude ještě vyhlášen nový dotační program pro podporu cestovního ruchu, na který bude vyčleněno dalších 300 000 korun. Částka 500.000 korun je také letos vyčleněna na individuální dotace.

 

 

Podrobnosti k rozdělení konkrétních dotací najdete zde:

https://konsiliar.breclav.eu:8543/

 

Břeclav, 5. 2. 2020

 

PhDr. Jana Pelcová

mluvčí a manažerka pro vnější komunikaci

Město Břeclav

jana.pelcova@breclav.eu

Tel.: 731 680 183