Do oprav školských zařízení v Břeclavi půjde přes 35 milionů korun

Prázdniny začaly a s nimi přichází také čas k investicím do oprav školských zařízení. Na rozdíl od ostatních let nebudou probíhat všechny práce ve školách v Břeclavi v létě, protože nemalé investice byly vloženy do škol už v průběhu školního roku.

 

Dokončena byla v letošním školním roce oprava v ZŠ Jana Noháče ve Staré Břeclavi, kam město investovalo více než 1,5 milionu korun na opravy havárie sociálního zařízení a všech WC. Ukončena už byla rekonstrukce travnatých ploch přírodní zahrady za téměř 60 tisíc korun na ZŠ Kpt. Nálepky v Charvátské Nové Vsi. Hotová je také kanalizace v MŠ Dukelská, která stála přes 15 tisíc korun.

„Chceme, aby bylo ve školách prostředí, ve kterém se budou cítit dobře žáci, učitelé a zaměstnanci. Přívětivé prostředí je motivační pro všechny, a investice města se vrátí v podobě úspor za energie,“ říká místostarosta Richard Zemánek. „Začali jsme také pracovat s tzv. energetickým managementem, který nám umožní ušetřit nemalé částky tím, že dokážeme náklady optimalizovat na základě provedených měření,“ dodává Zemánek.

Finančně nejnáročnější bude investice přes 30 milionů korun do nástavby pro odborné učebny a zajištění bezbariérovosti školy v poštorenské ZŠ Komenského (bílá škola), která začne po prázdninách. Tato investice je spolufinancována ze státního rozpočtu, odkud byla Břeclavi přidělena dotace téměř 22 milionů korun v rámci podprogramu Podpora rozvoje a obnovy technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 

V průběhu prázdnin bude město Břeclav investovat více než 1.870 tisíc korun do opravy rozvodů topení pod tělocvičnou a opravy povrchu multifunkčního hřiště na ZŠ Slovácká. V létě bude také proinvestováno v prostorách ZŠ Kupkova – Sovadinova téměř 340 tisíc korun na opravu sociálních zařízení u jídelny a rozšíření parkoviště. Proběhne zde také oprava omítek a propadlého povrchu za více než 120 tisíc korun. Za zmínku stojí také investice 350 tisíc korun do ZUŠ Břeclav na vybudování parkoviště. Počítá se i s výměnou vstupních dveří s bezpečnostními prvky a únikovým východem za více než 355 tisíc korun na ZŠ Na Valtické.