Do škol o prázdninách vtrhnou stavaři

V červenci uvolní děti místo ve školách a školkách stavebním firmám. V budovách budou pracovat na opravách v hodnotě několika milionů korun.

„Čas na investice ve školkách a školách máme omezený prakticky vždy jen na dva měsíce v roce – během letních prázdnin, abychom nenabourali výuku ve školách hlučnými a prašnými pracemi,“ vysvětluje místostarosta pro školství Petr Vlasák, že stavební firmy mají na práce opravdu šibeniční termín.

O loňských prázdninách bylo hlavní investicí do škol zajištění nové kabeláže a kvalitní připojení k internetu na pěti školních budovách. Radnice do nich investovala bezmála 25 milionů korun, které putovaly na Základní školu Na Valtické, obě budovy Základní školy Kupkova, starobřeclavskou ZŠ Jana Noháče, školní jídelnu při ZŠ Komenského a Mateřskou školu Osvobození v Poštorné.

Letos jsou investice do škol pestřejší. Během prázdnin budou firmy pracovat hned na šesti naplánovaných akcích.

Tou nejnákladnější je rekonstrukce hřiště Základní školy Na Valtické za 27 milionů korun. Sportovci si po jejím dokončení budou moci užívat travnaté fotbalové hřiště, běžecký ovál, doskočiště pro skok do dálky, sektor pro vrh koulí nebo dvě víceúčelová hřiště s umělým povrchem. Specifikem bude i tréninková věž pro dobrovolné hasiče. Současně s rekonstrukcí hřiště se radnice pustila také do opravy atria školy. Hotovo má být do konce září.

O prázdninách se stavaři vrhnou také na novou střechu na základní umělecké škole za 1,6 milionu. Velká rekonstrukce rozvodů za téměř 5 milionů korun čeká Mateřskou školu Slovácká, výměna světel zase tělocvičnu Základní školy v Charvátské Nové Vsi. V Poštorné se počítá s rozšířením hřiště Mateřské školy Osvobození a rekonstrukcí WC na ZŠ Komenského, která město přijde na 3 miliony korun.

„V září už musí být ve školách hotovo a na radnici můžeme začít s přípravou záměrů na rok 2025, jako je vybavení ZŠ Slovácká výtahy, zavedení dětských skupin v našich mateřských školách, oprava kuchyně ZŠ Kupkova a ZŠ Na Valtické nebo pořízení venkovních učeben,“ představuje Petr Vlasák plány na následující rok.

Pokud se podaří uspět v dotačních výzvách, dočká se venkovních učeben ZŠ Kupkova a ZŠ Kpt. Nálepky v Charvátské Nové Vsi. Vnitřní prostory pro odbornou výuku by zase rádi prostřednictvím Místní akční skupiny LVA upravili na Slovácké a ve škole Na Valtické. Dohromady jde o projekty za více než deset milionů korun. V běhu už je i příprava projektových dokumentací na další rozvojové záměry ve školství, a to od Staré Břeclavi až po Charvátskou Novou Ves.