Doklady od července vyřídíte i bez objednání

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matriky a oddělení dopravy a přestupkového řízení v budově C Městského úřadu Břeclav bude od 1.7.2020 fungovat ve standardním režimu bez povinného telefonického objednávání, a to v úředních hodinách:

pondělí, středa 8.00-17.00 hod
úterý, čtvrtek 8.00-14.00 hod
V pátek je budova C uzavřena – neúřední den.