Participativní rozpočet 2024

Máte nápady, jak vylepšit Břeclav? V dalším ročníku participativního rozpočtu na jejich uskutečnění budete mít už čtvrt milionu korun. Své nápady, co by se dalo ve městě vylepšit, můžete předkládat od 1. dubna 2023. Následně projdou posouzením, zda jsou uskutečnitelné. Vyvrcholením participativního rozpočtu bude veřejné hlasování o tom, které návrhy finanční podporu skutečně získají. Vítězný projekt se bude realizovat v roce 2024.

Hlasovat můžete do 20. listopadu ZDE

Město Břeclav je od roku 2011 zapojeno do mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21. Tyto programy jsou založeny na principech udržitelného rozvoje a účast veřejnosti na rozhodování a plánování rozvoje města je jejich nezbytnou součástí.
Jednou z forem účasti veřejnosti na rozvoji města je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet je proces, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, ve kterém místní občané rozhodují o jejich využití. Sami obyvatelé mohou navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do jejich realizace.

Pravidla pro předkladatele 2024Příloha č. 1 Žádost - formulář 2024Příloha č. 2 Rozpočet projektu 2024Příloha č. 3 Podpisový arch 2024Příloha č. 4 Čestné prohlášení 2024