Domov seniorů Břeclav

Klíčové informace

  • Domov seniorů Břeclav je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Břeclav.
  • Zařízení zajišťuje komplex sociálních služeb pro občany, kterým z důvodu věku nebo pro trvalé změny zdravotního stavu nemůže být zajištěna komplexní péče v jejich vlastním prostředí členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými terénními službami.

V současné době poskytuje zařízení čtyři druhy sociálních služeb:

· Domov pro seniory

· Domov se zvláštním režimem

· Odlehčovací služba

· Denní stacionář

V rámci své hlavní činnosti:

· Provozuje vaření a výdejny obědů pro seniory (na ulici Stromořadní, Na Pěšině, v Charvátské Nové Vsi a v Poštorné)

· Prostřednictvím organizací zajišťujících ambulantní a terénní sociální služby dodává obědy pro občany se sníženou soběstačností

· Zajišťuje správu bytů a nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou s 81 byty.

· Provozuje službu Břeclav vozí seniory

Příspěvková organizace Domov seniorů má kromě hlavní činnosti schválenou zřizovací listinou i doplňkovou hospodářskou činnost, kterou je:

· Pronájem nebytových prostor

· Hostinská činnost

· Praní textilu a oděvů

Kontakt:

Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3

Tel.: 519 373 087, 519 305 200

E-mail: info@dsbreclav.cz

Více informací o Domově seniorů Břeclav najdete na webu www.dsbreclav.cz