Dopad koronavirové krize na rozpočet Břeclavi je přes 32 milionů korun

Zatímco v roce 2019 byl příjem sdílených daní přes 358 milionů korun, předpoklad příjmu sdílených daní za rok 2020 přesáhne jen 307 milionů korun. Podle posledních výpočtů došlo tedy k poklesu sdílených daní proti skutečnosti roku 2019 o více než 51 milionů korun.

 

Tento rozdíl bude částečně kompenzován jednorázovým nevratným příspěvkem ve výši 1.250 Kč na obyvatele ze státního rozpočtu. V případě Břeclavi se jedná o příjem téměř 31 milionů korun. Prosté sečtení uvedených čísel znamená výpadek příjmů ve výši přesahující 20 milionů korun

 

Dalších více než 12 milionů korun dalo město na opatření pro další rychlé úlevy, ke kterým patří parkovné zdarma, odpuštění nájmů, odpuštění a odložení splatnosti místních poplatků, nákup ochranných a dezinfekčních prostředků pro město a příspěvkové organizace.

 

„Jsme rádi, že se nám v této složité době podařilo výrazně snížit náklady na provozní prostředky nejen v rámci úřadu, ale také u školských i neškolských příspěvkových organizací. Tady jsme ušetřili více než 28 milionů,“ řekl místostarosta města Richard Zemánek, podle kterého byl rozpočet byl původně koncipován hodně proinvestičně a progresivně. „Koronavirus nám situaci zkomplikoval, ale neznamená to, že bychom investice odpískali. Některé z nich odsuneme na další rok, ale máme v plánu i nové akce, se kterými jsme původně nepočítali,“ dodává Zemánek.

 

Celkově v Břeclavi odsunuli nebo zrušili 14 významných investic nebo oprav v hodnotě zhruba 34 milionů korun. Zároveň ale zařadili do rozpočtu nové akce, takže ve výsledku došlo ke snížení objemu investic v hodnotě 17 milionů korun.

 

Příklady zrušených nebo odsunutých větších investic v roce 2020: úprava prostoru před výpravní budovou Českých drah, cyklostezka Včelínek, DPS Hájová, rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování odbočovacího pruhu u nemocnice nebo například vzduchotechnika v kuchyni ZŠ Kupkova a další.

tabulka financí 2020-page-001.jpg