Dopravní průzkum v Břeclavi

V Břeclavi dnes začíná instalace kamer, které budou monitorovat dopravu v konkrétních ulicích. Cílem anonymního dopravního průzkumu je získat data, která poslouží k pochopení dopravního chování ve městě a k vytvoření dopravního modelu.

Sčítací kamery umísťují technici do výšky zhruba tří metrů zejména na sloupy veřejného osvětlení či dopravní značky. Samotné měření bude probíhat v průběhu čtvrtka. V pátek se pak kamery opět odinstalují.

Výsledky jednodenního měření budou pro Břeclav podkladem pro zpracování plánu udržitelné městské mobility. Jde o strategický dokument, který na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města stanoví cíle a opatření vedoucí k bezpečné, efektivní, dostupné a udržitelné městské dopravě

Plán udržitelné městské mobility se bude zabývat všemi dopravními módy ve městě, tedy pěší a cyklistickou dopravou, veřejnou hromadnou dopravou, individuální automobilovou dopravou, nákladní dopravou i parkováním. Mimo jiné má zlepšit kvalitu života obyvatel města, snížit negativní dopady dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, zvýšit podíl přepravy ve prospěch udržitelných dopravních módů, zlepšit přístupnost dopravy pro všechny občany včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace či zatraktivnit a zpříjemnit prostředí města a další.