Dotační programy pro rok 2022 jsou vyhlášeny

Rada města vyhlásila ve středu 29. 9. 2021 dotační programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi pro rok 2022 a stanovila lhůty pro podávání žádostí.
Dotační programy jsou zveřejněny na úřední desce. Všechny potřebné formuláře najdou zájemci na webu města (www.breclav.eu) v sekci Služby úřadu/Rozpočet a dotace.
Název dotačního titulu pro r. 2022, plánovaný objem prostředků, termíny podávání žádostí a další podrobnosti najdete také zde:
Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy a sportu - 12.500.000 Kč
1. 11. 2021 – 15. 11. 2021
Podpora rozvoje v oblasti kultury - 2.700.000 Kč
1. 11. 2021 – 15. 11. 2021
Podpora činností v sociální oblasti poskytovaná občanům města Břeclavi - 650.000 Kč
1. 11. 2021 – 12. 11. 2021
Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb občanům ORP Břeclav - 4.350.000 Kč
1. 11. 2021 – 12. 11. 2021
Podpora materiálně technické základny sportu -
500.000 Kč
1. 1. 2022 – 15. 11. 2022
Individuální dotace - 500.000 Kč
1. 1. 2022 – 15.11.2022
Podpora rozvoje cestovního ruchu - 300.000 Kč
1. 1. 2022 – 15. 11. 2022
Fond malých sociálních projektů - 350.000 Kč
31. 1.2022 - 11. 2. 2022
Kontaktní osoby:
oblast sportu, cestovního ruchu, individuálních dotací
Ing. Markéta Sýkorová, telefon: 519 311 236,
e-mail: marketa.sykorova@breclav.eu
oblast kultury, individuálních dotací
Radka Kobrová, telefon: 519 311 402, 731 428 263,
e-mail: radka.kobrova@breclav.eu
oblast sociálních služeb
Ing. Denisa Mahovská, tel.: 519 311 262, 724 391 277,
e-mail: denisa.mahovska@breclav.eu