Druhá etapa oprav havárie kanalizace a výlukové jízdní řády MHD

Druhá etapa oprav havárie kanalizace uzavře most i ulici 17. listopadu. V pátek 21. 8. 2020 uzavřou opravy průjezd centrem města. II. etapa oprav potrvá podle investora do 15. září 2020. Upozorňujeme občany, že změny nastanou také v MHD. Výlukové jízdní řády MHD jsou uvedeny ve spodní části zprávy.

Plánovaný průběh stavby a uzavírání jednotlivých úseků bude probíhat ve čtyřech etapách:

Etapa I.: 4. – 20. 8. 2020
Etapa II.: 21. 8. – 15. 9. 2020
Etapa III.: 16. 9. – 20. 10. 2020
Etapa IV.: 21. 10. – 30. 11. 2020

S uzávěrami souvisí také změny v trasách MHD v Břeclavi, přesuny některých zastávek autobusů a náhradní objízdné trasy pro řidiče automobilů, které se budou podle jednotlivých etap stavby lišit. Základní informace a plány objízdných tras najdete zde. Občany prosíme o pochopení a trpělivost.

Změny v MHD:
Práce v rámci I. etapy začaly 4. 8. 2020 a budou ukončeny 20. 8. 2020.

II. etapa potrvá od 21. 8. 2020 do 15. 9. 2020

Uzavřen bude vjezd a výjezd pro vozidla na nábřeží Komenského a ul. 17. listopadu po nám. T.G.M. Objízdná trasa pro motorová vozidla povede přes ul. Na Zahradách a Sovadinova. Pro linky 561 – 564 a 566 – 569 městské autobusové dopravy jsou zpracovány výlukové jízdní řády. Zastávka Dům kultury nebude obsluhována. Bude zřízena dočasná zastávka na ul. Sladová pro autobusové spoje k poliklinice

III. etapa od 16. 9. 2020 do 20. 10. 2020

Otevřeno Komenského nábřeží, uzavřena 17. listopadu. Objízdná trasa pro automobily je vedena přes ul. Sovadinova a Na Zahradách. Pro linky 561 – 564 a 566 – 568 budou zpracovány výlukové jízdní řády.

IV. etapa od 21. 10. 2020 do 30. 11. 2020

Otevřeno Komenského nábřeží, uzavřena 17. listopadu. Uzavřena polovina komunikace na náměstí T.G.M. na straně městského úřadu. Objízdná trasa vozidel povede přes ul. Sovadinova a Na Zahradách. Výlukové jízdní řády budou zpracovány společně s etapou III.
Podrobné trasy autobusové dopravy a výlukové jízdní řády pro etapy II – IV budou řešeny postupně i s ohledem na zkušenosti získané v etapě I. Cestující musí počítat s výraznými změnami vedení autobusových linek a časových poloh jízdních řádů, stejně jako se zpožděním jednotlivých spojů.

Mapy objízdných tras v plánovaných etapách oprav najdete zde:

https://drive.google.com/drive/folders/1eNDUj6iWPHZ2KVDAdrmacw4s8UITXKaC?usp=sharing

Výlukové jízdní řády pro druhou etapu najdete zde:

https://drive.google.com/drive/folders/1qQ14dmdABi_x5Fx7H6JqYm574OqppUpq?usp=sharing