Dům ustupuje trase obchvatu

Na Hraniční ulici v Břeclavi začala demolice rodinného domu, který ustoupí trase obchvatu. Budova, kterou Ředitelství silnic a dálnic vykoupilo, je již delší dobu opuštěná. V uplynulých dnech tady dělníci odstranili náletové dřeviny, aby se s technikou mohli pustit do rozebrání samotné stavby.

„V souvislosti s přípravou obchvatu dojde v budoucnu ještě k demolici rodinného domu na protější straně a odstraněny budou také některé drobné drážní objekty a chatky v zahrádkářské kolonii Na Širokých,“ upřesnil starosta města Svatopluk Pěček.

Po demolici domu zůstane na místě stát kamenný kříž. S Ředitelstvím silnic a dálnic je již dohodnuto, že město tento objekt převezme a bude pro něj hledat nové umístění.

Příprava obchvatu stále postupuje. Funkční jsou již kompenzační opatření, téměř dokončený je pyrotechnický průzkum, připravuje se další kolo výkupů pozemků a také archeologický průzkum.

„Investor, tedy Ředitelství silnic a dálnic, připravil dokumentaci pro stavební povolení, kterou odeslal všem dotčeným orgánům a účastníkům řízení k připomínkování. Poté je připraven požádat o stavební povolení, což bude důležitým mezníkem v přípravě stavby obchvatu,“ doplnil starosta.

Téměř devět kilometrů dlouhý úsek má umožnit nejen přímou obsluhu průmyslové jihovýchodní části města, ale především odlehčit husté dopravě v Břeclavi.

Podle měření hustoty dopravy, které proběhlo v březnu, jsou zdejší silnice zatíženy desítkami tisíc aut denně. Například na třídě 1. Máje byla na mostě přes odlehčovací rameno Dyje naměřena intenzita 20 tisíc vozidel v obou směrech.

Křížením ulic Lidická a Sovadinova denně projede přes 40 tisíc vozidel a na křížení ulic třída 1.Máje a Pod Zámkem se jedná mimo jiné vlivem obchodních domů dokonce o intenzitu téměř 50 tisíc vozidel denně.