EKONOMICKÁ OPATŘENÍ MĚSTA BŘECLAV v boji s koronavirem

Město Břeclav

 

  • prodlouží splatnost nájemného v městských bytech o 90 dní

Toto opatření se vztahuje na nájemné za měsíce březen, duben a květen 2020.

 

  • odpustí 100 % nájmu nájemcům nebytových prostor města v provozovnách, kterých se dotýkají nařízení vlády o omezení provozu 

Nájemcům zůstává povinnost platit poplatky za energie a služby. Toto opatření se vztahuje na nájemné za měsíce březen, duben a květen 2020. Podrobné informace o dalším postupu získáte na majetkovém odboru města.

 

  • odpustí parkovné na celém území města po dobu trvání nouzového stavu

 

  • odpustí 100 % nájmu za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje po dobu trvání nouzového stavu, konkrétně jde o posezení a předzahrádky

 

  • odsune splatnost místních poplatků za odpad do 31. 10. 2020

 

  • odsune splatnost místních poplatků za psy do 31. 10. 2020

 

Těmito opatřeními chce vedení města pomoci svým občanům při zvládání dopadů koronavirové krize. Náklady na tato opatření byly předběžně vyčísleny na 4 miliony korun, které bude město hledat jinde. 

 

 

 

VEDENÍ BŘECLAVSKÉ RADNICE 

pomáhá občanům od začátku koronavirové krize

 

Jak to začalo v Břeclavi? 

Bezprostředně po prvních plošných vládních opatřeních zasedl krizový štáb ORP Břeclav, který zřídil pracovní skupinu krizového štábu. Její členové se scházejí denně a snaží se pružně reagovat na požadavky a další kroky pro ochranu obyvatel Břeclavi. Situace je pro všechny nová a náročná, a opatření, která přináší, mohou být stresující. Špičkoví odborníci z řad policie, záchranných složek, zdravotníků a dalších specialistů v krizovém štábu jsou ale zárukou úspěšného zvládnutí možných překážek a zajištění bezpečnosti. 

 

Jaká opatření vedení města dosud přijalo?

 

Zařídili jsme hlídání dětí pro strážníky, zdravotnický personál nebo pracovníky sociálních služeb, připravili a rozjeli jsme systém nákupu pro senioryonkologickým pacientům rozvážíme léky a jsme připraveni rozvážet seniorům také hotová jídla. Nakupujeme, distribuujeme a vytváříme zásoby osobních ochranných pomůcek (roušek), sháníme dezinfekci, rukavice, brýle, štíty a ochranné obleky, což není jednoduché, protože se jedná v současné době o nedostatkové zboží. 

 

Objednali jsem dva průmyslové „vyvíječe“ ozónu, kterými budeme dezinfikovat místnosti. Tato metoda je velmi účinná. Připravujeme dezinfekci autobusových zastávek, komunikace ani chodníky dezinfikovat nebudeme. Odložili jsme bloková čištění na problémových místech – sídlištích.

Do vozidel MHD je možné nastupovat libovolnými dveřmi (dveře u řidiče se z bezpečnostních důvodů nepoužívají). Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením a již zakoupené jízdní doklady není třeba v autobusech označovat.

  

„Ocitli jsme se společně v naprosto výjimečné situaci, o které se nikomu z nás před pár měsíci ani nezdálo. Podobný stav zdravotního ohrožení populace nemá za posledních sto let obdoby. Aby se nám podařilo pandemii koronaviru porazit, musíme společně překonat překážky, které se nám postaví do cesty. Vedení města udělá vše, aby pomohlo svým občanům a malým podnikatelům tuto složitou situaci zvládnout, a bude se snažit pomoci těm, kteří to potřebují."

Svatopluk Pěček, starosta

Jakub Matuška, místostarosta

Richard Zemánek, místostarosta

cdc-w9KEokhajKw-unsplash.jpg