Břeclav a Fosfa budou spolupracovat při podpoře dětského a mládežnického sportu

Talentovaní mladí sportovci tento týden bojují o medailové pozice na druhém ročníku FOSFA olympiády břeclavských škol. Až do pátku můžete na stadionu TJ Lokomotiva Břeclav sledovat jejich souboje v atletice, volejbale, hokeji/florbalu, fotbalu a stolním tenisu. Letos nově je zařazeno i judo. Zahajovací den olympiády byl příležitostí pro symbolické zpečetění spolupráce města a společnosti Fosfa. Starosta Břeclavi Svatopluk Pěček a majitel a generální ředitel Fosfy Ivan Baťka slavnostně podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci v podpoře mládežnického sportu v Břeclavi. Cílem dokumentu je prohloubení vzájemné spolupráce k prosazování společných zájmů v oblasti podpory a propagace sportovní činnosti mládeže v Břeclavi.

„Naším společným zájmem je navýšení podílu mladých sportujících ve městě vytvářením podmínek pro sportovní aktivity,“ shodují se Ivan Baťka a Svatopluk Pěček.

 Předmětem memoranda je zejména podpora činností sportovních klubů a kroužků, stejně tak ale iniciace a propagace volnočasových a sportovních aktivit pro širokou veřejnost či osvěta aktivního trávení volného času a zdravého životního stylu. Fosfa a město hodlají rovněž podporovat využívání veřejných prostor pro volnočasové a sportovní aktivity nebo zvyšovat dostupnost volnočasových a sportovních aktivit pro děti a mládež z nízkopříjmových rodin.

 „Sport je z našeho pohledu smysluplnou volnočasovou aktivitou, která si zaslouží naši podporu. Vnímáme rovněž přínos pohybových aktivit pro zdravý vývoj dětí a mládeže. To je hlavní důvod, proč dlouhodobě kromě základních dotací na činnost vyhlašujeme také dotační programy na podporu materiálně technické základny sportu nebo individuálních dotací na podporu mimořádných akcí a účasti sportovců na významných sportovních akcích. Ze stejného důvodu se rádi stáváme partnerem sportovních akcí pořádaných na území města. Uzavření memoranda o spolupráci se společností Fosfa je pak logickým vyústěním našich aktivit v této oblasti,“ uvádí starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.

Pro společnost Fosfa je podpora sportu, zejména pak dětského a mládežnického, dlouhodobou prioritou. Již před deseti lety firma přistoupila k finanční podpoře vybraných sportovních klubů v Břeclavi a okolí, před čtyřmi lety se pak stala generálním partnerem Českého olympijského týmu. V loňském roce spustila projekt FOSFA Sport, který její dosavadní aktivity firmy na poli podpory sportu zastřešil a povýšil na novou úroveň. „Pohyb prospívá nejen tělu, ale i osobnosti jako takové. Kromě toho, že podporuje odolnost, učí děti respektu a úctě. Rozvíjí též spolupráci, disciplínu, důvěru i smysl pro fair play, tedy hodnoty, které se pozitivně promítají do života i mimo sportoviště,“ říká generální ředitel společnosti Fosfa Ivan Baťka. „Z dlouhodobého pohledu tedy chceme přispět k přípravě dnešních dětí na budoucnost a pomoci jim najít cestu k úspěchu a výjimečnosti nejen na hřišti, ale i v životě,“ dodává. Ambicí projektu je vychovávat děti, které se budou umět poprat s překážkami a budou mít touhu překonávat samy sebe. Tato filozofie se odráží v mottu projektu FOSFA Sport „Být nejlepším“.

Do projektu je nyní prostřednictvím svých dětských a mládežnických aktivit zapojeno šest sportovních klubů: FOSFA MSK Břeclav (fotbal), FOSFA Lokomotiva Břeclav (volejbal), FOSFA HC Lvi Břeclav (hokej), Soukromá škola bojových sportů Břeclav (judo), Klub stolního tenisu FOSFA LVA, nejnovějším přírůstkem je pak atletický oddíl FOSFA Lokomotiva Břeclav. Celkem sdružují bezmála 1500 členů v kategoriích od přípravky po juniory.