Hasiči hledali cestu mezi domy jen ztěžka

Cisterna břeclavských hasičů se za doprovodu městské policie snažila ve středu odpoledne proplétat uličkami mezi rodinnými domky na sídlišti ČSA (Na Dílech) v Poštorné. Naštěstí nehořelo, ale šlo jen o kontrolu průjezdnosti této lokality.

Akci zorganizovalo město na základě požadavků dopravní policie a hasičů, obdobná kontrola se prováděla v minulosti na sídlišti Na Valtické. A výsledky příliš uspokojivé nebyly.
Hustá zástavba řadových rodinných domků ze 70. let minulého století je z hlediska průjezdnosti komplikovaná sama o sobě. Špatně zaparkované vozidlo, nebo nevhodná úprava předzahrádky pak mohou průjezdu požární techniky zamezit úplně. To se několikrát potvrdilo i při středeční zkoušce.
"Situace v této lokalitě je skutečně velmi nebezpečná a hrozí, že v případě skutečného zásahu by se hasiči nemuseli dostat k požáru včas, což by mělo fatální následky. Necháme proto vypracovat studii, která by nám měla říct, jaká opatření jsou zde možná pro zlepšení vjezdu vozidel složek Integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, záchranka). Jestli se někde dají vybudovat nová parkovací místa a podobně. Samozřejmě, úpravu přerostlé zeleně či odstranění kamenů u cest na pozemcích města můžeme provést okamžitě," uvedl místostarosta Břeclavi Svatopluk Pěček, který na zkušební průjezd požární techniky osobně dohlížel.