Havárie kanalizace na ulici Národního odboje

Z důvodu havárie kanalizace na ulici Národního odboje začnou práce na jejích opravách. V tomto týdnu budou vytyčeny inženýrské sítě a bude se připravovat stavba. Od 22. 6. budou zahájeny zemní práce.

břeclav národního odboje.dgn-1.jpg