Havárie kanalizace zkomplikuje silniční provoz v Břeclavi

Havarijní stav více než stoleté kanalizační stoky v Břeclavi na ulici 17. listopadu uzavře v několika etapách úsek pro automobilovou dopravu. Investor akce společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., (VaK) je v zájmu bezpečnosti nucena opravit kanalizaci, která podle kamerových zkoušek po více než sto letech dosloužila. Vlivem koroze došlo k narušení statiky původního betonového pláště a extrémní námaha ze silniční dopravy by mohla znamenat zhroucení a propad vozovky.

Podle VaK je potřeba vyměnit celou poškozenou část stoky od kulturního domu a Komenského nábřeží na ulici 17. listopadu ke kostelu Sv. Václava, proto dojde k postupnému uzavírání částí ul. 17. listopadu pro veřejnou silniční dopravu. Přístup a pohyb pro pěší a cyklisty bude zachován, stejně jako příjezd pro záchranné složky IZS. 

Stavba bude realizována ve čtyřech etapách a je plánována od začátku srpna. Dokončení opravy kanalizace a zprovoznění stavbou dotčených ulic je plánováno do konce listopadu 2020. K pokládce finální vrstvy komunikace se VaK vrátí na jaře 2021.

„Pro občany to bude náročné období, protože se jedná o jednu k páteřních komunikací města. Nejsme sice ti, kdo se do opravy pouští, ale cítíme povinnost lidem situaci co nejvíc ulehčit. Proto jsme pro řidiče nově připravili zdarma parkování za Domem školství a za kulturákem. I nadále je možné parkovat zdarma také v areálu bývalého cukrovaru,“ říká starosta města Svatopluk Pěček. „Za klíčové považuji, že se nám podařilo přesvědčit ředitelství silnic a dálnic, aby odložilo plánovanou opravu a uzavírku v Poštorné na ulici Hlavní až na příští rok,“ dodává starosta. Tímto rozhodnutím nedojde do konce roku 2020 k dalším uzavírkám na nejvíce vytížených komunikacích města.

Předpokládané zahájení stavby plánuje investor na 4. srpna 2020. Dokončení opravy kanalizace a zprovoznění stavbou dotčených ulic je plánováno do konce listopadu 2020 s tím, že finální vrstva živičné komunikace bude z technických důvodů položena až v jarních měsících roku 2021. S uzávěrami souvisí také změny v trasách MHD v Břeclavi, přesuny některých zastávek autobusů a náhradní objízdné trasy pro řidiče automobilů. O konkrétních změnách budou občané informováni prostřednictvím webových a facebookových stránek města, provozovatelem MHD v Břeclavi, speciálním dopravním značením objízdných tras na území města nebo velkoplošnými panely a tabulemi.

„Věříme, že VaK udělá jako investor vše, aby co nejrychleji zvládl potřebné opravy havárie, které jsou podmínkou bezpečnosti provozu. Rozhodně nechceme, aby se opakovala situace z roku 2018, kdy se propadla vozovka na Komenského nábřeží mezi kulturákem a mostem přes řeku Dyji. Chceme mít ve městě kvalitní kanalizaci, která bude občanům sloužit zase aspoň sto let. Ta původní, kterou je třeba opravit, byla totiž vybudována v roce 1910,“ doplňuje starosta Pěček. 

havarie kanalizace-1.jpg