Hladina Dyje se zvýší

Povodí Moravy informuje občany, že s ohledem na aktuální situaci dnes, v úterý 2. února od 12 hodin, zvýší odtok z vodního díla Nové Mlýny na cca 140 m3/s, což je průtok odpovídající I. stupni povodňové aktivity ve vodním toku Dyje. Tím dojde ke zvýšení hladiny řeky, při pohybu v blízkosti vodního toku je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Vzhledem ke zvýšení hladiny byla pro pěší a cyklisty uzavřena také stezka pod Vídeňským mostem.