Hraniční zámeček

V letech 1826 -1827 postavil Josef Poppelack na konci vesničky Hlohovec podle návrhu Josefa Kornhäusela klasicistní Hraniční zámeček, který svůj název získal proto, že jeho středem procházela zemská hranice mezi Rakouskem a Moravou, tvořená potokem protékajícím dvoranou stavby. Nad hlavní římsou je nízká atika s nápisem: Zwischen Österreich und Mähren (mezi Rakouskem a Moravou). Z jeho terasy můžeme shlížet na Hlohovecký rybník plný vodního ptactva. V současné době jezámeček  v rukou soukromého vlastníka, který zde provozuje restauraci a hotel.