Hřbitov nabízí nové možnosti uložení ostatků zemřelých

Po zprovoznění nové smuteční obřadní síně bylo v pátek 19. října dokončeno i dlouho plánované rozšíření městského hřbitova na Lanžhotské ulici. Spolu s tímto rozšířením vznikl i další vstup do hřbitova, přes jeho novou část, a to na konci rozšířeného parkoviště podél hřbitovní zdi. Tímto vstupem se občané dostanou pohodlně také do středu staré části hřbitova.

S nově vybudovanou plochou hřbitova, kde byly umístěny hojně poptávané urnové hroby, vznikly v Břeclavi také nové možnosti uložení zpopelněných ostatků zemřelých. Podél bývalé hřbitovní zdi byly postaveny tři bloky kolumbárií se šedesáti třemi samostatnými schránkami, které budou dle potřeby dále rozšiřovány. Nově zde vznikla i plocha vsypové loučky, kde občané mohou prostřednictvím pohřební služby (obřadem), uložit popel zesnulých. Vsyp zpopelněných ostatků je prováděn do hloubky 50 cm, do předem určené oblasti. Vsypová loučka bude trvale udržována a mimo uložení ostatků a centrální údržby nebude možný vstup na její plochu.

Schránky kolumbária, které umožňují uložení až pěti uren, jsou občanům nabízeny ve dvou variantách. Buď schránky s čelní žulovou deskou, která je při sjednání nájemní smlouvy zájemci odprodána, nebo schránky s otevíratelnou prosklenou čelní plochou. Zatímco na žulovou desku může kameník umístit psaný text, jméno či kresbu, prosklená dvířka zase umožňují snadno a opakovaně měnit výzdobu prostoru s urnou.