Hříšníků za volantem neubývá

Statistika stacionárního radaru na Valtické ulici neustále potvrzuje, že mnozí řidiči mají s dodržováním zákona velké problémy. Za období od 10. listopadu 2017 do 15. dubna 2018 zaznamenal radar už 16 005 případů překročení maximální povolené rychlosti.

Potěšitelné je, že Břeclavané tvoří jen 4,94 % z celkového počtu přestupců, drtivá většina rychlostních hříšníků je mimobřeclavských. Mezi nimi jsou i řidiči z jiných států. Zatím zaplatili pokutu řidiči ze sedmnácti evropských zemí. Nejčastěji překračovali maximální povolenou rychlost Slováci (již zaplatilo 2027 přestupců), za nimi s odstupem následují Rakušané (397), Poláci (134) a Maďaři (100).