InfoPoint usnadní mladým lidem kontakt s Evropou

Ve čtvrtek 10. května byl v prostorách studovny a hudebního oddělení Městské knihovny Břeclav za přítomnosti představitelů města Břeclavi slavnostně zahájen provoz InfoPointu pro mládež.

Jeho provozovatelem je Evropské centrum mládeže Břeclav. InfoPoint pro mládež bude mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytovat informace a konzultace především z oblasti vzdělávacích projektů Erasmus+. K dispozici budou také tištěné publikace a letáky. Provozní doba InfoPointu je každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hod.
Evropské centrum mládeže Břeclav je nezisková nevládní organizace založený mladými lidmi pro mladé lidi v roce 2007. Hlavním cílem je informování o Evropské unii a jejích vzdělávacích programech, podpora seberealizace a osobního rozvoje mladých lidí prostřednictvím evropských vzdělávacích programů, rozvoj neformálního vzdělávání, mezikulturního dialogu, mezinárodní spolupráce a aktivní občanské společnosti.
Bližší informace najdou zájemci na www.eycb.eu.