Informace pro rodiče žáků o podmínkách výuky

Částečné otevření škol v pondělí 12. 4. 2021 se řídí výnosem vlády České republiky a následně ministerstva školství a zdravotnictví. Jedná se o kompetence, které nepřísluší zřizovateli škol. Uvedená nařízení nemůže překročit ani město jako zřizovatel škol, ani ředitelé našich školských příspěvkových organizací.

O testování dětí a žáků ve školách a školských zařízení nerozhoduje zřizovatel, ale testování ve školách probíhá na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 06.04.2021, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN.

 

Podrobnosti o podmínkách provozu škol najdete v přiloženém manuálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

https://drive.google.com/file/d/1C7rl1HBk2R02AevZ1LaI3-pdQjuR8ce7/view?usp=sharing 

Podle nařízení ministerstva bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna u skupin dětí, žáků a studentů určených mimořádným opatřením účastí na testování. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

 

Manuál k testování ve školách od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

https://drive.google.com/file/d/1vf5NojMa-O8XUA-immiOTDLwwoQTHLOr/view?usp=sharing 

 

Další mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 06.04.2021, č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN zakazuje ustanovením části I., bodu 2 písmena a) vi) všem osobám s účinností ode dne 12. dubna 2021 00:00 h do odvolání tohoto mimořádného opatření pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1 (zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC). Z uvedeného vyplývá, že zřizovatel nemůže svévolně rozhodnout o nepoužívání ochranného prostředku proti šíření kapének.

 

Škola podle uvedených nařízení nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem, ale je vhodné, aby poskytla žákům přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, dílčí individuální podporu v rámci pedagogické intervence či využití individuální konzultace. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky. Zřizovatel nemůže škole nařídit zajištění distanční výuky pro děti/žáky, kteří nebudou testováni nebo odmítnout nosit ochranu obličeje.

 

Věříme, že všechna nařízení vlády ohledně znovuotevření škol jsou činěna s ohledem jak na stav pandemie v naší zemi, tak na skutečnost, že školy jsou zavřeny již dlouho, a je potřeba začít jejich provoz obnovovat.