Informace z dopravy na novém webu!

Po vytíženém kruhovém objezdu na vjezdu do města u obchodního centra Tesco denně projede kolem 25 tisíc vozidel, z toho víc než tisícovka jsou nákladní vozidla nad 3,5 tuny. Křížením ulic Lidická a Sovadinova denně projede přes 40 tisíc vozidel a na křížení třídy 1. Máje a ulice Pod Zámkem je to dokonce 50 tisíc aut.

Nejen tato data vyplývají z dopravního kamerového průzkumu, který na konci března v Břeclavi provedla společnost City Traffic. Jeho výsledky budou jedním z mnoha podkladů pro zpracování Plánu udržitelné mobility. O tom, jak příprava tohoto strategického dokumentu postupuje, si od nynějška můžete číst na nově vzniklém webu http://doprava-breclav.eu/

Web bude představovat výsledky dílčích měření a analýz a postupné kroky ke zrodu Plánu udržitelné mobility. Tento strategický dokument stanoví návod, jak v Břeclavi pohlížet na dopravu nejméně dalších deset let, s výhledem do ještě daleko delší budoucnosti.

„Břeclav, stejně jako řada jiných měst, se potýká s narůstajícími požadavky na parkování, tranzitní dopravu, bezpečnost cyklistů, pohodlí pěších a řadou dalších dopravních témat. Dosud jsme tyto problémy řešili jednotlivě, bez širší návaznosti na jiné oblasti dopravy i života. Plán udržitelné městské mobility nám pomůže pojmout dopravu jako celek,“ míní starosta Svatopluk Pěček.