Integrace cizinců ve městě Břeclavi 5

 

 

 

 

 

 

Název programu: Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektu obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024

Název projektu: Integrace cizinců ve městě Břeclavi 5

Číslo Rozhodnutí MV ČR: 3/2024/OBCEKOL1

Lhůta pro realizaci: 1.3.2024 – 31.12.2024

Poskytnutá výše dotace: 1 425 000 Kč

Spoluúčast města Břeclav (min. 5%): 75 000 Kč

Cíl projektu: pokračovat v nenásilné integraci nejen držitelů dočasné ochrany žijících na území města Břeclav. Podpora integrace a organizace akcí, kterých se zúčastní jak občané majority, tak občané minorit bude působit i jako prevence xenofobních nálad a sociálního vyloučení zejména držitelů dočasné ochrany, k nimž jsou všechny aktivity směřovány. Jednotlivé aktivity byly vytvořeny tak, aby se do nich mohli zapojit děti, ženy i muži a to všech věkových kategorií. Rovněž medializace jednotlivých aktivit může přispět k pozitivnímu pohledu na komunity cizinců žijících ať už krátkodobě nebo trvale na území města Břeclav.

 

Projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 5 bude realizován prostřednictvím klíčových aktivit:

 

·   Výuka českého jazyka

 Realizace bezplatných 3 kurzů (6 bloků) českého jazyka. 2 Kurzy (4 bloky) pro držitele       dočasné ochrany, 1 kurz (2 bloky) pro vietnamskou komunitu.

 

·   Ochutnávka mezinárodních kuchyní

 Uspořádání ochutnávky jídel typických pro země, jejichž zástupci žijí na území Břeclavi.

 

·   Mezinárodní kulturní integrace

Organizace mezinárodního dětského dne.

 

·   Komunitní aktivita cizinců v oblasti sportu

Ve spolupráci s MSK Břeclav uspořádání AMATER CUPu ve fotbale.

 

·   Příměstské tábory pro ukrajinské děti

Ve spolupráci s rodinným centrem Klubík v Břeclavi realizace dvou týdenních příměstských táborů.

 

·   Informační setkání a workshop

Informování držitelů dočasné ochrany o aktuální legislativní situaci.

Realizace kreativního předvánočního workshopu. 

 

·   Interkulturní práce

 Podpora (tlumočení, zprostředkování kontaktů, informovanost) držitelů dočasné ochrany.

·   Koordinace a administrace projektu

Organizace a koordinace jednotlivých klíčových aktivit. Zabezpečení realizace projektu.

     

    Hlavní koordinátoři projektu:

     Mgr. Světla Lazová (519 311 217, kancelář 027)

     Ing. Denisa Mahovská (519 311 262, kancelář 027)

    Ing. Jana Matušinová (519 311 411, kancelář 134)

    Bc. Regina Škrobáčková (519  311 371, kancelář 137)