Jak bude vypadat břeclavské náměstí?

V Břeclavi se jednalo o budoucí podobě náměstí.

Zastupitelé, členové komise rozvoje a břeclavští architekti se sešli ve středu nad tématem řešení prostoru břeclavského náměstí. "Město obdrželo žádost o prodej pozemku proluky vedle Koruny. Návrhem byla stavba třípatrového polyfunkčního domu od renomovaného architekta Karla Mrvy," uvedl na workshopu místostarosta Jakub Matuška.

 

Alternativní návrh k řešení prostranství před současným kinem Koruna přinesl vznikající "Spolek přátel Aničky Procházkové" s podporou břeclavské Hospodářské komory. "Tento návrh je pro využití proluky k dalšímu rozšíření prostoru pro kulturní a společenská setkání," doplnil Matuška.

 

Společným rysem obou návrhů je snaha o zapojení kostela sv. Václava do konceptu fungování náměstí a o řešení celého prostoru náměstí v souladu s dopravním řešením v centru města.

 

Pracovní setkání bylo prvním krokem k hledání společných řešení pro lepší budoucnost Břeclavi. Zastupitelé se předběžně shodli na tom, že prodej proluky pro zástavbu nepodporují. Definitivní rozhodnutí padne na řádném zasedání zastupitelstva města.

 

V Břeclavi dne 16. září 2021