Jak postupovat při výmazu stavby z katastru nemovitostí

Vlastníci staveb, kteří žádají katastrální úřad o výmaz stavby z katastru nemovitostí, musí tuto skutečnost nejprve oznámit stavebnímu úřadu. Ten po prošetření skutečného stavu provede výmaz stavby z registru RUIAN. Tento krok následně slouží katastrálnímu úřadu k tomu, aby stavbu vymazal z katastru nemovitostí.