Janohrad


janohradByl postaven v letech 1807-1810 jako jednopatrová romantická zřícenina hradu se čtyřmi nárožními věžicemi podle návrhu Josefa Hardmutha. Měl sloužit knížeti Janu I. (od něj je také odvozeno jeho jméno: Hansenburg - Janohrad) jako lovecký zámeček.