Janohrad

Janohrad byl postaven v letech 1807-1810 jako jednopatrová romantická zřícenina hradu se čtyřmi nárožními věžicemi podle návrhu Josefa Hardmutha. Měl sloužit knížeti Janu I. (od něj je také odvozeno jeho jméno: Hansenburg - Janohrad) jako lovecký zámeček. Z tohoto důvodu byly v přízemí zřízeny psince a stáje pro koně a v rytířském sále se po zakončení lovu konaly slavnostní hostiny. Do dnešních dnů se dochoval jen zlomek původního vybavení, např. dřevěný stojan na lovecké zbraně se sochou patrona lovců sv. Huberta.