Jaroslav Huťa vystavuje v podkroví

Ve čtvrtek 14. června byla v prostorách Galerie v podkroví v Lichtenštejnském domě vernisáží zahájena výstava břeclavského rodáka Jaroslava Huti.

Jaroslav Huťa se narodil v Charvátské Nové Vsi a prožil zde důležitou část svého života. Zaujetí pro umění ho přivedlo ke studiu uměleckých škol v Československu, později i Německu. V roce 1968 totiž emigroval na západ, nejdříve do Mnichova a poté se usadil v Torontu v Kanadě. V počátcích své práce se autor věnoval malbě, ale jeho zájem směřoval také k tvorbě medailí, insignií pro univerzity, ale také množství liturgických předmětů z ušlechtilých materiálů. Cit pro grafický design a umělecká řemesla uplatnil u návrhů dekorativních architektonických prvků umístěných na různých objektech, převážně v Kanadě. Tam také vytvořil řadu nových erbů a praporů pro města a významné osobnosti. Po svém návratu z emigrace vyučoval na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze, kde se věnoval výuce kreslení a výtvarného detailu v architektuře. Je autorem řady textů o výtvarném umění. Na výstavě, která potrvá do 9. září, jsou autorova díla představena ve formě nákresů a fotografií.