Jednání o ochraně cenné lokality Soutoku pokračují

Zda, jak a v jakém rozsahu chránit Soutok Moravy a Dyje.

Právě věci legislativní ochrany cenného území pod Břeclaví se dnes týkalo další jednání přímo v lokalitě Soutoku. Zatímco v závěru června přednesla své návrhy především Agentura Ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), dnes si starostové obcí, kterých se záležitost týká, vyslechli stanovisko hospodářů, tedy zástupců Lesů ČR. „Krajina Soutoku je unikátním územím, je proto potřeba si vyslechnout všechny strany. Pro toto téma jsme zvolili společnou diskusi se starosty dotčených obcí, která se nám jeví mnohem efektivnější, než kdyby instituce jednaly s každým zvlášť,“ vysvětlil starosta Břeclavi Svatopluk Pěček. 

Nadále se jedná o variantě velkoplošné ochrany, tedy zřízení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) či síti maloplošných zvláště chráněných území. „Postoje AOPK a Lesů ČR jsou opravdu v mnohém rozdílné, spojuje je však snaha o udržení vody v lokalitě i fakt, že chtějí fenomén lužních lesů na Soutoku s jeho biodiverzitou zachovat. K mnoha dalším bodům se však obě složky staví dosti odlišně. Stejně jako z jednání s AOPK, tak ani z dnešní diskuse se zástupci Lesů ČR neplyne suverénní stanovisko zástupců obcí. Lokalita je pro nás natolik cenná a unikátní, že nesmíme jednat zbrkle. Určitě by bylo skvělé, kdyby se nám podařilo na základě informací, které se nám dostávají, s kolegy z ostatních obcí zaujmout jednotné stanovisko,“ doplnil starosta s tím, že další jednání budou následovat.

19. 7. 2019