Jednání zastupitelstva bude 24. března

Ve středu 24. března od 17 hodin se uskuteční 20. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi. Jednání se koná v zasedací místnosti č. 112 Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3.
Při vstupu do veřejné budovy je třeba mít respirátor, dezinfikovat si u vchodu ruce a dodržovat rozestupy.
Program jednání najdete zde: