K aktuální situaci v souvislosti s ukončením dodávek plynu společnosti TEPLO Břeclav

Vážení spoluobčané,

celoevropská energetická krize postupně doléhá na stále větší množství lidí vč. obyvatel ČR. Přesto, že břeclavské TEPLO s předstihem nakoupilo pro své odběratele levný plyn i na rok 2023, byly mu dodavatelskou společností NWT jednostranně ukončeny dodávky této komodity. Zástupci společnosti TEPLO Břeclav tak museli ve velmi krátké době domluvit náhradního dodavatele plynu, aby předešli situaci, kdy by byly odběratelům dodávky plynu zcela přerušeny.

Osobně kvituji fakt, že jednatelé břeclavského TEPLA dali na důrazné doporučení právního zástupce a informaci směrem k veřejnosti postoupili až v době, kdy měli jistotu, že dodávky plynu budou pokračovat pod novým dodavatelem a rovněž věděli, za jakých podmínek, čímž předešli ještě mnohem silnější reakci občanů, než jaká nyní nastala. Podle mých informací dostali potvrzení od nového dodavatele o posledním zářijovém víkendu, načež ihned začali připravovat nové předpisy záloh, koncipovat konkrétní informace směrem k odběratelům apod.

V současnosti břeclavské TEPLO již podniká právní kroky k tomu, aby zmírnilo následky škod, které jednáním společnosti NWT vzniknou společnosti TEPLO Břeclav a jejím odběratelům.

Společnost TEPLO Břeclav avizovala, že v důsledku ukončení dodávek plynu společností NWT a odběrem od nového dodavatele je nucena svým odběratelům navýšit zálohy na teplo, což se týká zejména sídliště Na Valtické, Budovatelská, ul. Sladová, ul. Fintajslova a některých dalších jednotlivých objektů.

Navýšení záloh se naopak netýká odběratelů v lokalitách centra města – ul. Dukelských hrdinů, ul. Slovácká, ul. J. Palacha a lokality U Splavu.

Za město Břeclav v současné chvíli mohu říci, že děláme vše pro to, abychom alespoň částečně zmírnili dopady související s energetickou krizí, a jednáme o tom, jakými konkrétními kroky může město pomoci.

Z důvodu zvýšených nákladů na vytápění domácností bude mít řada obyvatel nárok na příspěvek na bydlení. Bližší informace vám poskytnou pracovnice Úřadu práce Břeclav (nám. T. G. Masaryka 3), který ten příspěvek vyplácí, potřebné informace získáte od pondělí 10. 10. také na informační lince tel. č. 730 543 887 (po-pá 8-13h), kde Vám poradí pracovnice Odboru sociálních věcí Městského úřadu Břeclav.

O příspěvek na bydlení lze požádat i online na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na odkaze https://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni

Vyšší částky za zálohy se lidem od začátku roku 2023 sníží z důvodu zastropování cen nařízením vlády, které by se mělo promítnout právě i v městských teplárnách.  

Více dalších informací o stávající situaci naleznete na https://1url.cz/@teplobv

Jakmile budeme mít další informace o možnostech pomoci spoluobčanům,

budeme Vás bezodkladně informovat.

Za město Břeclav

Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Břeclav, 6. 10. 2022