Kandidátní listiny je třeba registrovat do 31. července

Kandidátní listiny mohou volební strany podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 31. 7. 2018 do 16.00 hodin.

Příjem, projednání a registraci kandidátních listin zajišťuje Ing. Josef Běhůnek, tel. 731 428 232, kancelář č. 209, 2. patro - budova MÚ Břeclav. Zastupuje Marie Huňařová, tel. 519 311 446 kancelář č. 35, přízemí budovy MÚ Břeclav. Doporučujeme zmocněncům volebních stran termín podání kandidátní listiny dopředu objednat telefonicky na uvedených telefonních číslech. Vyhnete se tak případnému čekání.

Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat své zástupce nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejdéle do 5. 9. 2018 do 16.00 hodin, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (dále jen OVK).

Bližší informace najdete na tomto webu v sekci Služby úřadu/Volby