Kaple sv. Huberta


sv-hubertNajdeme ji uprostřed lesa mezi Valticemi a Charvátskou Novou vsí. Její autor, Jiří Wingelmüller, kapli navrhl ve tvarosloví romantické gotiky jako trojosou stavbu s hrotitými arkádami a uprostřed s Höglerovou sochou světce (patrona lovců) na podstavci.