Klientům Remedie Plus bude pomáhat nový automobil

Zcela nový vůz značky Dacia Dokker, který byl zakoupen z příspěvků 27 sponzorů, využívají od úterý 4. prosince pracovníci a klienti břeclavské společnosti Remedia Plus.

Projekt Sociální automobil zaštiťuje poděbradská reklamní agentura Kompakt, která za 20 let předala v České republice téměř osm set stovky vozidel. V Břeclavi bylo v rámci projektu předáno už páté vozidlo. „Ve většině sociálních zařízení pečujících o hendikepované či seniory je vozový park ve velmi špatném technickém stavu a vozidla neodpovídají standardům pro přepravu nemocných. Tato zařízení pak mohou získat nové auto jen prostřednictvím charity či sponzorství, což ale nepřichází každý den, proto jsme se rozhodli vzít situaci do svých rukou a nějak pomoci těm, kteří to skutečně potřebují,“ uvedl Miroslav Káninský, jednatel společnosti Kompakt.

Remedia Plus nabízí ambulantní i terénní služby, mezi které patří mj. pečovatelská služba a osobní asistence. Jedním z poslání tohoto zařízení je umožnit klientům co nejdelší a kvalitní setrvání v domácím prostředí. „Z nového automobilu máme velkou radost. Využijeme jej především v rámci pečovatelské terénní služby a také pro přepravu našich klientů. Děkujeme společnosti Kompakt, která nám pomohla zajistit tento automobil, moc si její spolupráce vážíme. A samozřejmě i všem sponzorům, kteří se na financování vozu podíleli,“ uvedla Jarmila Pečková, ředitelka Remedie Plus.

Na financování vozidla se podílelo 27 subjektů napříč obory od velkých firem až po nejmenší jednotlivce z místních obyvatel i přilehlého okolí.Jedním z prvních sponzorů nového vozu bylo také město Břeclav. "Děkuji všem dalším sponzorům, že podpořili tento projekt a Remedii Plus přeji, aby nový vůz co nejvíce sloužil ku prospěchu klientů," uvedl při slavnostním předání starosta města Pavel Dominik.

Automobil pro Remedii Plus.jpg