Knihovna připomene 300. výročí vzniku Lichtenštejnska

Na loňský úspěšný projekt k 100. výročí vzniku Československa naváže Městská knihovna v Břeclavi dalším cyklem historických přednášek, tentokrát věnovaných 300. výročí vzniku samostatného lichtenštejnského státu.

Úvodní přednáška je věnována Karlu Eusebiovi z Lichtenštejna (1611–1684), který se rodového dědictví ujal v nelehkých časech třicetileté války a po jejím skončení se významně zasloužil o hospodářskou obnovu svých držav. Přednáška PhDr. Miroslava Geršice se uskuteční ve čtvrtek 28. února v 18 hodin ve velkém sále knihovny.