Kolonáda Reistna

Stavba, již můžeme také znát pod jménem Reistna (místní tak nazývají kopec, na kterém kolonáda stojí), byla v letech 1810-1817 postavena podle plánů Josefa Hardmuta valtickým stavitelem Josefem Poppelackem na pokraji lesního komplexu jižně od Valtic v bezprostřední blízkosti dnešní státní hranice s Rakouskem. Josef Hardmuth se zde zřejmě inspiroval schönbrunnskou kolonádou. Salet vznikl v době vlády Jana Josefa I. na památku jeho otce Františka Josefa I. a bratrů Aloise I. Josefa a Filipa Josefa. Svědčí o tom nápisy na atice: Syn otci, bratr bratrům a Nezapomenutelným předkům jediný zůstávající syn. Všech čtyřiadvacet sloupů s korintskými hlavicemi podél celé fronty z obou stran stavby bylo zhotoveno původně z pískovce, později byly z důvodu silného narušení nahrazeny sloupy betonovými. Na stěnách se nachází řada zarámovaných reliéfů, které čerpají náměty z antiky nebo barokní symboliky. Z kolonády je nádherný panoramatický pohled od Mikulova přes siluetu nedaleké Pálavy na lužní lesy podél řeky Dyje u Lednice, svahy Bílých Karpat až po luhy na Moravském poli v Rakousku.