Komárů přibylo, ale jen dočasně

Zvýšený výskyt komárů v těchto dnech neznamená, že by se měla situace dále zhoršovat. Tak zní závěr odborného stanoviska Krajské hygienické stanice, o které požádalo vedení města Břeclav.

Oldřich Šebesta z Krajské hygienické stanice sleduje výskyt komárů na Břeclavsku dlouhodobě a podle něj je aktuální situace běžná a nevybočuje ze stavu, jaký zde býval dříve. „Lidé si jen v předchozích zhruba čtyřech suchých letech od útoků komárů odvykli,“ uvádí Šebesta. „Vyloženě zvýšené množství komárů je jen v lese podél Moravy mezi Týncem a Tvrdonicemi, a pak na samotném soutoku Dyje a Moravy. Pořád to není na hranicích kalamity. V současné době jsou již líhniště vyschlá a asi jeden měsíc teď budou aktivní již vylíhlí dospělí komáři. Pokud nedojde k vylití vody, tak by se další generace již neměla objevit.“

Lesy ČR provedly na začátku června v oboře Soutok zásah proti komářím larvám přípravkem Vectobac WDG, který poskytlo ze svých zásob Město Břeclav. Vzhledem k zaplaveným plochám nebylo možné efektivně ošetřit celou lokalitu, takže k výletu části dospělých komárů přece jen došlo.

Město Břeclav je s Krajskou hygienickou stanicí domluveno, že pokud by nastala situace směřující ke zvýšenému množství komářích larev v líhništích, budou hygienici informovat pracovníky odboru životního prostředí radnice tak, aby bylo možné co nejdříve provést cílený zásah.

12. 6. 2019