Komenského nábřeží se otevře 1. listopadu

O měsíc dříve proti původnímu plánu skončí uzavírka nábřeží Komenského. Od 1. listopadu bude ulice opět průjezdná. Dobrá zpráva je to nejen pro obyvatele lokality, ale i pro pacienty polikliniky a nemocnice.

Spolu s otevřením Komenského nábřeží se od 1. listopadu vrací do původního stavu i doprava v přilehlých ulicích. Upozorňujeme proto všechny řidiče, aby sledovali dopravní značení! Ulice bratří Mrštíků bude zjednosměrněna opět ve směru od ulice Růžičkovy po křižovatku s Fintajslovou. Jezdit se tedy bude opačně než po dobu rekonstrukce.

Obnoven bude vjezd z Komenského nábřeží do Čermákovy, kam se dosud dalo dostat jen z opačné strany.

Obnovy se dočká i provoz autobusových zastávek. Regionální autobusy 574 a 542 budou opět zajíždět k nemocnici. Rovněž autobusy MHD budou od začátku listopadu standardně obsluhovat autobusové zastávky Břeclav - Dům kultury, Břeclav - Průmyslová škola, Břeclav - poliklinika a Břeclav - nemocnice.

Práce na Komenského nábřeží trvaly rok a půl. Oprava byla nezbytná zejména z toho důvodu, že v ulici opakovaně docházelo k haváriím na kanalizaci a propadům vozovky. V první fázi Povodí Moravy provedlo kompletní rekonstrukci původní protipovodňové zdi v délce 133 metrů a výstavbu nové zídky v délce 377 metrů. Stavební práce si vyžádaly náklady ve výši 8,9 milionů korun. Poté mohly nastoupit Vodovody a kanalizace Břeclav, které na Komenského nábřeží zrekonstruovaly kanalizaci a vodovod za téměř 70 milionů korun.

Ze strany města si rekonstrukce ulice vyžádala investici téměř 30 milionů korun. Zahrnovala opravu komunikace včetně rekonstrukce chodníků a tří autobusových zastávek. Další náklady spolkla rekonstrukce osvětlení. Na ulici došlo k obnově 26 stožárů a výměně svítidel za nové LED osvětlení.