Kompostéry zdarma a sběrná místa s obsluhou

Výdej kompostérů a nová sběrná místa s obsluhou jsou dalším krokem na cestě k lepšímu třídění a zpracování odpadů ve městě. Občané si také stále ještě mohou vyzvednout bio popelnice.
Výdej kompostérů pro občany Břeclavi začal v Reně. Ty, kteří si loni objednali kompostér, oslovují nyní pracovníci Technických služeb s výzvou, aby si kompostér vyzvedli. Potřebují k tomu kromě občanského průkazu také číslo parcely. Pokud jste si kompostér neobjednali a na zahradě by se Vám hodil, kontaktujte prosím Technické služby na mailu: bio@breclav.eu
V případě zájmu o další kompostéry požádá město o dotaci také příští rok. Zároveň je možné si stále ještě vyzvednout bio popelnice, které město sváží každé dva týdny přímo od rodinných domů.
V Břeclavi začínají fungovat nová sběrná místa s obsluhou. Na základě rozborů obsahu velkoobjemových kontejnerů umístěných na území města Břeclavi se ukázalo, že kontejnery neobsahují to, k čemu byly určeny. Velká nedisciplinovanost občanů, kteří do kontejnerů odhazovali všechno, co jim doma „přebývalo“, a zneužívání mimobřeclavskými občany a drobnými podnikateli vedly k tomu, že finanční náročnost provozování těchto kontejnerů byla obrovská a neodpovídala původním cílům. 
Loni se podařilo v Břeclavi otevřít vedle sběrného dvora na Sovadinově ulici také sběrné místo v Poštorné na ulici Hájová, letos rozdává město občanům z rodinných domů zdarma bio popelnice a kompostéry. V roce 2023 se počítá s rozšířením třídění bioodpadu také na sídliště.
Z uvedených důvodů byla na konci dubna zrušena stanoviště velkoobjemových kontejnerů. Ty budou od začátku května nahrazeny sběrnými místy s obsluhou v každé městské části. Tato místa budou fungovat do 30. listopadu 2022. Občané sem mohou uložit bioodpad, objemný odpad nebo dřevo. Obsluha sběrných míst bude dohlížet na správné třídění odpadu.
Sběrná místa s obsluhou:
Charvátská Nová Ves - ul. Lednická (Lipínek) - každé pondělí (od 2. 5. 2022)
Poštorná, ul. Záhumní - každé úterý (od 3. 5. 2022)
Město Břeclav, Na Širokých - každou středu (od 4. 5. 2022)
Město Břeclav, před Židovským hřbitovem - každý čtvrtek (od 5. 5. 2022)
Stará Břeclav, ul. Hřbitovní (u hasičárny) - každý pátek (od 6. 5. 2022)
Všechna sběrná místa budou v provozu v dané dny od 11:00 do 17:00 hodin (kromě svátků).
K dispozici jsou čtyři kontejnery:
1. kontejner na trávu,
2. kontejner na větve,
3. kontejner na objemný odpad (např. koberec, linoleum, čalouněný nábytek, matrace apod.),
4. kontejner na dřevo (dřevěný nábytek v rozloženém stavu).
Sběrná místa jsou určena POUZE pro Břeclavany a obsluha bude kontrolovat občanské průkazy.
Upozorňujeme, že místa zrušených velkoobjemových kontejnerů monitoruje městská policie.
V případně potřeby kontaktujte Technické služby na mailu: bio@breclav.eu