Kompostovat má smysl

Léto je již v plném proudu a extrémní teploty mohou být jedním ze spouštěčů zápachu z popelnic. Kdo dává kuchyňský bioodpad do popelnice, dělá velkou chybu. Bioodpad je totiž výborná surovina do kompostu.

Někteří lidé si myslí, že kompostér je pouze na trávu a listí, a to je velký omyl. Kompostéry jsou především na kuchyňský bioodpad. Kompostování samotné trávy nebo listí není žádná hitparáda. Kuchyňský bioodpad díky svojí pestré skladbě a velkému obsahu vody proces kompostování doslova nakopne.

               
   

BIO odpad neboli organické zbytky se přirozeně rozkládají. V uzavřené nádobě se může stát, že vám začne bioodpad zapáchat. Řešení? BIO odpad kompostovat, nechat popelnici ve stínu s pootevřeným víkem.

 
   

Kuchyňský BIO odpad je výborná surovina do kompostéru. Díky němu je kompost kvalitnější a díky velkému množství vody v kuchyňském BIO odpadu kompost nevysychá.

 
 
 
 

Kuchyňský BIO odpad komplikuje zpracování a likvidaci směsného odpadu, ať už na skládce, nebo ve spalovně. Kompostováním tedy ulevíte nejen přírodě, nebude vám zapáchat popelnice, ale také můžete svůj kvalitní kompost použít pro svůj trávník či na záhonky.

 
   

Přítomnost velkého množství vody v kuchyňském BIO odpadu může být spouštěčem koroze kovových popelnic. Pokud ovšem BIO odpad kompostujete, nemusíte se obávat, že vám směsný odpad propadne prorezavělou dírou v popelnici.

 
 

 

 

Kompostování šetří peníze! Průměrná domácnost za rok vyprodukuje až 80 kg BIO odpadu na osobu. Při současných cenách za skládkování může 4členná domácnost kompostováním ušetřit až 1500 Kč za rok.

 

  

A co vše mohu do kompostéru dát?

Zbytky jídel (kromě masa, příp. kosti v menší míře), ovoce, zelenina, pečivo (i plesnivé), květiny (včetně hlíny), papírové kapesníčky, čajové sáčky, kávové filtry a sedliny, trus býložravých zvířat, proložky od vajíček, pečicí papír (ne mastný) apod.

Věříme, že i přes extrémní teploty nebudete mít díky poctivému třídění BIO odpadu se zápachem žádný problém.