Komunikace na ul. Osvobození bude 22. - 23. 8. uzavřena

Z důvodu opravy propadu kanalizace a dešťových vpustí na komunikaci na ul. Osvobození bude 22. 8. a 23. 8. 2017 tato komunikace zcela uzavřena. 
Trasa linek městské autobusové dopravy se v těchto dnech přesune na ul. Jana Skácela. Obsluha zastávek spojů na lince 745568 zůstává beze změn; zastávky Břeclav, Poštorná, kostel v obou směrech pro spoje linky 745563 budou přesunuty na ul. Jana Skácela. 
Autobusová zastávka ve směru od města k Fosfě bude posunuta cca o 150 m od stávající zastávky Poštorná,kostel; zastávka ve směru do centra města bude posunuta o cca 270 m od stávající zastávky Poštorná,kostel před autodíly Melchrt.