Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Břeclav

  • Posláním komunitního plánování sociálních služeb na území  ORP Břeclav je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. 
  • Jedná se o zjištění stavu poskytovaných služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků vzniká v procesu vzájemných konzultací  zainteresovaných osob komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo vyhodnoceno jako potřebné a  prioritní.

Účastníci komunitního plánování

  • Uživatelé sociálních služeb – osoby v nepříznivé nebo tíživé soc. situaci, kteří služby využívají a jímž jsou určeny
  • Poskytovatelé sociálních služeb – subjekty, které sociální služby poskytují a nabízí
  • Zadavatelé sociálních služeb – města a obce, kteří jsou zodpovědní za zajištění sociálních služeb na svém území
  • Veřejnost – ostatní zájemci, kteří chtějí přispět k vytvoření nebo realizaci komunitního plánu

Město Břeclav  je zapojeno do procesu komunitního plánování od roku 2009. Obce z ORP Břeclav se připojily do komunitního plánování v roce 2015 a od roku 2017 bylo na základě vzájemné dohody s obcemi ORP  dosaženo  solidárního systému financování sociálních služeb zařazených do  Minimální sítě sociálních služeb pro ORP Břeclav.

Komunitní plány byly zpracovány na období: 2009-2011, 2012-2016, 2017–2019, 2020-2022, 2023-2027.

Na přípravě a realizaci komunitního plánování pro jednotlivé cílové skupiny se podílí pracovní skupiny:

  • pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež
  • pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Práci a výstupy pracovních skupin koordinuje řídící skupina, složená ze zástupců  účastníků komunitního plánování a a pracovních skupin.

Dokumenty ke stažení

AKČNÍ PLÁN KPSS ORP Břeclav - 2021AKČNÍ PLÁN KPSS ORP Břeclav - 2022AKČNÍ PLÁN KPSS ORP Břeclav - 2023JEDNACÍ ŘAD PS KPSS ORP BřeclavKomunitni plan soc. služeb na území ORP Břeclav na období 2020-2022Komunitní plán soc. služeb pro ORP Břeclav pro období 2023 - 2027Koncepce rodinné politiky 2022 - 2026Kritéria pro zařazení do sítěMinimální síť sociální služeb ORP Břeclav 2023Pravidla pro zařazení do Minimální sítě v ORP Břeclav a její financováníČlenové Řídící skupiny 2023Žádost o zařazení do Minimální sítě na rok 2024