Fakturační údaje


Město Břeclav


Náměstí T.G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

: 00283061
DIČ: CZ00283061
Číslo účtu: 526651 / 0100