Fakturační údaje


Město Břeclav

Městský úřad Břeclav,
Náměstí T.G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav

: 00283061
DIČ: CZ00283061
Číslo účtu: 526651 / 0100