Odbor kanceláře tajemníka


Vedoucí odboru

Fotografie kontaktu

Vedoucí odboru kanceláře tajemníka, dočasně pověřený vedením úřadu

519 311 398