Odbor majetkový


Vedoucí odboru

Fotografie kontaktu

vedoucí odboru majetkového, správa majetku města v gesci odboru majetkového

519 311 442

asistentka

519 311 445