Odbor správních činností


Vedoucí odboru

Fotografie kontaktu

Vedoucí odboru správních činností, tajemník komise dopravy, pověřen vedením odboru sociálního

519 311 315