Odbor sociálních věcí a školství


Vedoucí odboru

Fotografie kontaktu

zástup vedení odboru, spoluřízení týmu, řízení aktivit sociálně právní ochrany dětí, projekty, přímá klientská práce, odborné sociální poradenství, tajemnice komise sociální a zdravotní

519 311 411