Oddělení dopravy a přestupkového řízení


Vedoucí oddělení

vedoucí oddělení dopravy a přestupkového řízení, tajemník komise dopravní

519 311 347